FeedBurner / nové články na Váš email

Archív všetkých článkov

Kontakt admin

  • Napíšte adminovi

    Uvítame Vaše návrhy, pripomienky k vizuálu web stránky. Budeme radi, ak nám napíšte.

Feb 132012
 
Info-24

Nahliadajte do najnovších predpisov, ktoré práve vyšli v Zbierke zákonov,  priamo na našej stránke:


Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

 

 

 13. Február 2012  Napísané
   
© 2012 -2013 Pongrácovce Hosting sponzoruje spoločnosť WebSupport.sk Suffusion theme by Sayontan Sinha