FeedBurner / nové články na Váš email

Archív všetkých článkov

Kontakt admin

  • Napíšte adminovi

    Uvítame Vaše návrhy, pripomienky k vizuálu web stránky. Budeme radi, ak nám napíšte.

Feb 132012
 
Info-24

Nahliadajte do najnovších predpisov, ktoré práve vyšli v Zbierke zákonov,  priamo na našej stránke:


Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

RSS Nové vyhlásené predpisy

RSS Nové účinné predpisy

RSS Nové znenia Zbierky zákonov SR

 

 

 13. Február 2012  Napísané
   
© 2012 -2013 Pongrácovce Hosting sponzoruje spoločnosť WebSupport.sk Suffusion theme by Sayontan Sinha